LIFE IN TOWN

Představujeme Vám komunitní portál fungující ve všech krajských městech na území ČR.

Cílem projektu je zapojit širokou veřejnost do tvorby obsahu lokálního webu, ukázat život ve městě, sjednotit místní firmy, vytvořit komunitu občanů, podnikatelů a dát jim možnost představit sebe a své podnikání. Návštěvníkovi pak pomůže v lepší orientaci a hledání potřebných informací ve městě.

Profil:

Přihlášením získává návštěvník osobní e-diář, ve kterém si může např. evidovat místa, která navštívil, kam se bude rád vracet a další. Podílet se může i na obsahu stránek (např. nahráváním do fotogalerie).

E-vizitka:

Vzniká propojením firemní facebookové stránky s naším webovým rozhraním, kdy se jeho veřejný obsah přesune na portál a poté je obohacen dalšími užitečnými moduly. Členstvím podnikatel získá E-vizitku, na které může představit své podnikání a služby. Dostává prostor, kde neplatí doménu, hosting, design, správu webu a připojí se k dalším firmám v regionu. Jaké další výhody a jak službu objednat Vám popíšeme ZDE.

Nejcennější komoditou na světě je čas a proto vývoj portálu spolu s nejnovějšími technologiemi směřuje k jeho plné automatizaci.

Pilotní stránka portálu je www.jsemzolomouce.cz

Portál vznikl za účelem vzájemné informovanosti a není financován, podporován EU nebo statutárním městem či politickými stranami.